Figovník, fuksia, grevilea,

Ficus_benjamina2

Ficus L. figovník, fikus

Čeľaď Moraceae morušovité

  • Meno ficus bolo odvodené z gréckeho slova fecunditas – plodný. V staroveku bol figovník považovaný za symbol plodnosti a bol ako posvätný uctievaný v mnohých kultúrach. Figovník rástol už v raji. Jeho listami sa zakryli Adam a Eva po ochutnaní plodu zo stromu poznania. Už v renesančných záhradách sa na ich pestova­nie budovali špeciálne stavby – figovne.
  • Rozšírenie Asi 1000 dru­hov tohto rodu rastie v trópoch a subtrópoch Afri­ky, Ameriky, Ázie a Austrálie. Sú to väčšinou vždyzelené stromy, kry i liany. Ide väčšinou o teplomilné druhy, ktoré sa v našich podmienkach pestujú trvalo v uzavretých priestoroch. Typickou nádobovou rastlinou pestovanou v záhrade je Ficus carica.

Čítať ďalej