Rastliny v nádobách a starostlivosť o ne

nadoby-na-pestovanie

Čo vlastne znamená pre rastlinu žiť trvalo v nádobe? Ak rastie rastlina na stanovišti vo voľnej pôde, jej korene sa môžu podľa potreby rozras­tať do šírky aj do hĺbky a získavať vodu a živiny z pomerne veľkého objemu pôdy. Nadzemná časť rastliny sa môže postupne prispôsobiť sve­telným podmienkam, sile a smere vetra i prí­tomnosti iných rastlín na stanovišti a rozvinúť sa do optimálnej veľkosti a tvaru. Čítať ďalej