Letničky,škodcovia, ochrana proti nim, rady pre krásnu záhradu

Anisodontea

Choroby a škodcovia

Rovnako ako iné skupiny kvetov môžu byť tiež jednoročné a dvojročné kvetiny poškodzované rôznymi chorobami a škodcami. Výskyt chorôb môžeme z veľkej časti obmedziť správnou voľ­bou stanovišťa v záhrade a dobrou starostlivos­ťou o kvety v priebehu roka. Kvety, ktoré majú nevhodné podmienky k rastu, sú k na­padnutiu chorobami a škodcami náchylnejšie. Čítať ďalej